Dagblad van het NoordenDagblad van het Noorden
NU.nl -  AlgemeenNU.nl - Algemeen
RTV NoordRTV Noord
NOS.nl NieuwsNOS.nl Nieuws
NOS.nl SportNOS.nl Sport
TrouwTrouw
adad
het Paroolhet Parool
telegraaftelegraaf
NRC.nl.NRC.nl.
spitsnieuwsspitsnieuws
NU.nl -  AlgemeenNU.nl - Algemeen